FAQ Kat

Q1 Værd at vide generelt om fodring af katte

  • Probiotic LIVE er tilpasset alle kattens behov, og kan derfor bruges som standard fuldfoder.
  • For at minimere risiko for overvægt, er det vigtigt løbende at vurdere kattens fodertilstand, og så tilpasse fodermængden efter dette.
  • Foderet bør fordeles på mindst to måltider evt. flere, da katte af natur gerne spiser små måltider flere gange om dagen.
  • Ved tvivl om katten tildeles den rette fodermængde, er det en god idé at veje den regelmæssigt. På den måde opdages det hvis katten taber sig eller tager på i vægt, således fodermængden kan tilpasses. Vægten er den bedste måde, at afgøre om foderstanden ændrer sig, da det kan være svært at se på katten, om den fx har taget et halvt kilo på.
  • Sørg for at katten altid har adgang til friskt rent vand.

Q2 Hvornår skal killinger skifte til voksenfoder?

Som udgangspunkt er katte udvoksede, når de er 12 måneder, men nogle af de større katteracer er først færdigudviklede noget senere. Omkring et-års alderen er det oplagt at skifte fra KITTEN til ADULT. Fra 4 måneder og til ca. et år ændrer energibehovet for killingen sig ikke, og man kan derfor fodre killingen med samme mængde foder i denne periode. Hvis killingen bliver neutraliseret, før den er et år, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at energibehovet falder, og fodertildelingen bør derfor tilpasses efter dette. Dog skal man være opmærksom på, at killingen stadig vækster, selvom den er blevet neutraliseret, og det anbefales derfor at fortsætte på killingefoder, men blot justere den daglige fodertildeling lidt ned.

Q3 Hvordan sikrer man killinger den bedste start på livet?

Helt fra fødslen og hele vejen igennem opvæksten har killinger behov for tryghed, kærlighed og opmærksomhed. Trygge rammer giver gode betingelser for indlæring og god opvækst. Derudover er det vigtigt, at killingen får et foder, som dækker de ernæringsmæssige behov for killinger i vækst. Den meget hurtige vækst killinger oplever i perioder kan være meget stressende for dem. Derudover er immunforsvaret hos især unge killinger endnu ikke fuldt udviklet, og derfor kan mikrofloraen i tarmen let skubbes ud af balance. Udover at sikre killingen de bedste ernæringsmæssige betingelser tilfører Probiotic LIVE probiotiske bakterier, og opretholder en sund fordøjelse og hjælper killingen til den bedst mulige næringsoptagelse. Herved sikres killingen de bedste betingelser for en optimal start på livet.

Q4 Må man give killinger mælk?

De fleste katte er det man kalder laktose-intolerante, hvilket betyder de er overfølsomme over for sukkeret i komælk. Billeder af katte som drikker mælk eller fløde fra en skål, er meget misvisende, da alm. mælk ofte forårsager diarré hos katte. Killinger skal have mælk hos deres mor, men efter fravænning er det ikke nødvendigt eller naturligt for katten at drikke andet end vand. Hvis moderen ikke producerer mælk nok kan der suppleres med specielt mælkeerstatning tilpasset killinger.

Q5 Er det et problem at katte spiser hundes mad?

Katte skal have bestemte næringsstoffer via deres foder, for at deres krop kan fungere. Det meste hundefoder vil derfor ikke være tilstrækkeligt for katte, idet proteinindholdet er for lavt, og indholdet af næringsstoffer ikke er tilpasset kattens behov. Der sker dog ikke noget, hvis katten spiser begrænsede mængder fra hundens madskål engang imellem. 

Q6 Hvad kan man gøre for katte med problemer med hårboller?

Den ru overflade på kattes tunger disponerer dem for at indtage hår når de soignerer sig. Når hårene samles i maven, dannes der hårboller, som enten kastes op eller passerer gennem tarmkanalen. Hvis katten indtager mange hår kan passagen af hårboller være svær. Ved at tilsætte ekstra fibre til foderet sikres en mere glidende passage af hårbollerne således risikoen for forstoppelse minimeres.

Hvis katten har store problemer med hårboller, kan det desuden være en god idé at børste den jævnligt, og evt. supplere foderet med fx kattemalt eller et olietilskud for at lette passagen af de mange hårboller. Hvis katten får kattemalt dagligt bør man dog undgå produkter som indeholder for store mængder paraffinolie for at mindske risikoen for coatning af tarmslimhinden. Alle varianter af LIVE CAT indeholder et højt niveau af lakseolie, og hjælper dermed til, at dannelsen af hårboller mindskes.

Q7 Kan Probiotic LIVE bruges til katte med urinvejsproblemer?

Alle varianter af Probiotic LIVE CAT er sammensat således pH i urinen reguleres til mellem 6,0 og 6,5. Ved at holde pH i urinen stabil i dette niveau mindskes risikoen for dannelsen af krystaller og udviklingen af urinvejsinfektioner. 

Q8 Hvordan skifter man fra kattens nuværende foder til Probiotic LIVE?

Ved skift af foder til Probiotic LIVE er det ikke nødvendigt med en gradvis overgang. Dette skyldes indholdet af probiotika, som sikrer optimal fordøjelse fra dag et.

Q9 Kan Probiotic LIVE bruges til katte, som har tendens til overvægt?

Ja, ældre katte og katte som er neutraliserede eller bare meget inaktive, kan have en tendens til at blive overvægtige. Det er vigtigt at undgå dette, da overvægt hos katte medfører nogle af de samme følger, som vi ser hos os mennesker. Det kan fx være øget risiko for led problemer, sukkersyge eller problemer med hjertet. Katte må ikke sultes, da det medfører risiko for udvikling af en livstruende leversygdom. Det er derfor vigtigt, man i stedet ændrer på fodringen, og ikke forsøger at få katten til at tabe sig ved at sulte den.

ADULT AND indeholder de samme gode næringsstoffer som LIVE LAM, men har blot et lavere kalorieindhold. Det vil derfor være det optimale valg til den ældre kat, som ikke er så aktiv mere, eller den neutraliserede kat med tendens til overvægt.

Q10 Hvad skal man være opmærksom på ved fodring af seniorkatte?

Når katte bliver ældre sker der mange ændringer i organsystemer, som det er vigtigt at tage højde for. Derfor er det vigtigt med et godt kvalitetsfoder, som sikrer den bedst mulige næringsoptagelse, og derved optimal udbytte af foderet, således seniorkatten får de næringsstoffer den har behov for. Det vigtigste at være opmærksom på, er at opretholde sundheden og den optimale vægt, men samtidig forebygge, eller lindre evt. tydelige tegn på alderdom.

Derfor bør foderet til seniorkatten indeholde et lavere antal kalorier, da ældre katte ofte heller ikke er så aktive som før i tiden. Det anbefales desuden at fodre ældre katte med nøje afmålte måltider, og tage højde for evt. behov i forhold til sygdomme. Det kan evt. være nødvendigt at supplere med et tilskudsprodukt, for at sikre alle behov dækkes.

Q11 Kan man skifte mellem de forskellige smagsvarianter?

Ja, på grund af indholdet af probiotika i foderet kan man skifte mellem de forskellige smagsvarianter af ADULT uden først at blande foderet op i en periode. Ved skift fra KITTEN til ADULT anbefales det at lave en gradvis overgang, hvor foderet blandes stille og roligt over 1-2 uger.

Q12 Hvorfor er ADULT AND bedre til neutraliserede katte end LAM når energiindholdet næsten er ens?

Årsagen til dette er, at hvis man øger indholdet af proteiner og samtidig reducerer mængden af fedt, så opnås en bedre forbrænding. Protein og kulhydrat indeholder næsten lige meget energi, mens fedt indeholder 2-3 gange så meget energi. Derfor kan der tilføres ekstra meget protein til et foder, hvis fedtmængden reduceres uden det samlede kalorie-/energiindhold øges.

Flere studier viser, at det har en gavnlig effekt på stofskiftet, netop at øge mængden af protein i foderet, idet det kræver mere energi at forbrænde protein frem for kulhydrat. Samtidig opnås større mæthedsfornemmelse ved øget indtag af proteiner.

Udover ovenstående er der også forskel på hvilke ”produkter” henholdsvis fedt, proteiner og kulhydrat bliver til. Hvis dyret tildeles for meget fedt i forhold til energibehov, aflejres den overskydende fedt som energidepoter i kroppen. Det samme gør sig gældende for kulhydrat. Protein derimod nedbrydes til aminosyrer og indgår i dannelsen/bevarelsen af muskler og aflejres i disse. Ved at højne proteinindholdet i foderet, mindskes risikoen altså for at katten bliver overvægtig.

Q13 Hvordan undgår man bedst at neutraliserede katte bliver overvægtige?

Når katte neutraliseres nedsættes forbrændingen markant, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man får tilpasset fodringen herefter, således man undgår, at katten bliver overvægtig. Det er vigtigt at undgå dette, da overvægt hos katte medfører nogle af de samme følger, som vi ser hos os mennesker. Det kan fx være øget risiko for led problemer, sukkersyge eller problemer med hjertet.

Nogle af de faktorer man skal være opmærksom på, er bl.a. det, at neutraliserede katte ofte er mere inaktive, og at deres energibehov derfor ikke er så højt. Hvis katten har været vant til at have fri adgang til foder før i tiden, så kan det være en god idé at fodre den med afmålte måltider i stedet, da fri adgang til foder kan føre til, at katten indtager langt mere foder, end den egentligt har behov for. Det kan desuden være en idé at lade katten arbejde for sit foder eller placere foderet oppe i højden, således katten stimuleres til at bevæge sig efter det.

Q14 Kan Probiotic LIVE bruges som skånekost ved fordøjelsesproblemer?

Katte som har problemer med fordøjelsen har behov for letfordøjeligt foder, og næringsstoffer som kan optages let. Dette sikres ved brugen af Probiotic LIVE. Derudover tilføres probiotika, som hjælper med hurtigt genoprettelse af den normale balance i tarmfloraen, og dermed hurtig bedring af problemet. 

Q15 Hvad kan det betyde, hvis katten pludselig går fra foderet?

At en kat går fra foderet, kan have mange årsager. Det kan være tegn på sygdom, men det kan også blot skyldes, at foderet fx ikke har været opbevaret korrekt, eller at der er skiftet over til en smag eller et mærke, som katten ikke kan lide eller ikke er vant til. Nogle typer af kattefoder produceres ikke efter en bestemt opskrift, og derfor kan smagen godt variere fra sæk til sæk. Probiotic LIVE produceres efter den samme opskrift hver gang, og derved sikres den samme smag i alle sækkene. Derudover er alle piller coatet med lakseolie for at sikre høj smagelighed hos selv meget kræsne katte.

Q16 Skal katte fodres med tørfoder eller vådfoder?

Hvis man vælger en diæt fra et kvalitetssortiment som ProBiotic LIVE CAT, er forskellen mellem tør- og vådfoder mindre afgørende for din kats ernæring og sundhed. Når det gælder killingefoder er der rent ernæringsmæssigt normalt ikke stor forskel på våd- og tørfoder. Dog kan den tørre eller våde konsistens have forskellige fordele. Overgangen fra modermælk til fast føde kan i nogle tilfælde gøres nemmere ved evt. at blande tørfoderet med lidt vådfoder i starten. Dog bør katte ikke fodres udelukkende med vådfoder, da de har behov for at bruge deres tænder, så de ikke danner tandsten. Desuden er tørfoder ofte en billigere løsning end vådfoder.

Q17 Er det rigtigt at katte har behov for meget kød?

Gennem evolutionen har katte vænnet sig til at spise relativt store mængder kød, og da katte er rovdyr af natur, er de derfor afhængige af, at kød indgår som proteinkilde i deres foder. Katte har behov for ekstra næringsstoffer sammenlignet med hunde, da der er flere næringsstoffer de ikke slev kan danne, fx A-vitamin og forskellige aminosyrer. Katte har derfor behov for kød i foderet for at proteinindholdet bliver højt nok, og de får de næringsstoffer, som de har behov for. Katte kan modsat hunde ikke leve som vegetarer.